www.eprace.edu.pl » przekazy-astralne

Treść przekazów astralnych w pismach Elżbiety Nowalskiej

Autor:

Andrzej Myślin

Kontakt:Typ pracy:

magisterska

Promotor:

ks. dr Andrzej Wańka

Recenzent:

ks. dr hab. prof. US Edward Sienkiewicz

Uczelnia:

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek:

Teologia

Data powstania:

2010-11-19

Data zamieszczenia na portalu:

2011-08-16 21:16:50

Opis pracy:

Praca mieści się w dziedzinie religioznawstwa. Porusza tematykę channelingu będącego jednym z aspektów współczesnej duchowości New Age. Stanowi analizę treściową książek opublikowanych przez polską ezoteryczkę Elżbietę Nowalską. Praca ma charakter pionierski - dotychczas nikt nie poruszał powyższych zagadnień.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.