www.eprace.edu.pl » przekazy-astralne » Człowiek w perspektywie przyszłości

Człowiek w perspektywie przyszłości

Jak to już wcześniej zaznaczałem, przekazy Myśli Warszawskiej koncentrują się na człowieku i jego problemach, zawierając przede wszystkim proklamację wizji jego przyszłości. Ma ona być, zdaniem Energii, czasem przemian, które powinny doprowadzić do naprawy tego, co w świecie materialnym niewłaściwe i osiągnięcia przez człowieka absolutnego poziomu rozwoju.

Powraca tu kwestia posłannictwa Energii wobec ludzkości. Właśnie takie zadanie one same sobie w analizowanych tekstach astralnych stawiały: słowem i energią pobudzać człowieka do rozwoju. Syntetycznie można myśl Energii dyktujących przedstawić następująco: stagnacja to regres, a regres w sferze duchowej to zniewolenie; należy przełamać stagnację poprzez całkowitą i permanentną przemianę ludzkich relacji i odniesień, co będzie spowodowane wzmożonym rozwojem duchowym poszczególnych ludzi. Rozwój w dalszej perspektywie doprowadzić ma do osiągnięcia przez nich absolutnej wolności istnienia, co jest wg Energii dyktujących zbawieniem.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Przyszłość jako czas przemian


Człowiek wobec siebie samego


Człowiek wobec innych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.