www.eprace.edu.pl » przekazy-astralne » Świat Energii » Energia i materia w ogólności

Energia i materia w ogólności

Na kartach pism E. Nowalskiej odniesienia do Świata Energii, Zaświata pojawiają się bardzo często. Poznanie jego natury i funkcjonowania jest bowiem konieczne do zrozumienia wiedzy o człowieku, który w analizowanych przekazach astralnych jawi się jako istota tak materialna, jak duchowa, z wyraźnym naciskiem na ten drugi element. Wyrazy Energia i wibracja są tak często używane, że brak znajomości znaczeń, jakie im nadają istoty dyktujące, właściwie uniemożliwia pojęcie sensu samych przekazów.

Zgodnie z pismami Nowalskiej ogół rzeczywistości dzieli się na dwie współzależne od siebie płaszczyzny: świat zmysłowy oraz Świat Energii. Pierwszy konstytuowany jest przez materię, drugi – przez energię. Są to dwie formy istnienia wszelkich bytów. Zasadniczo pojęcie energii odnosi się do procesów mentalnych człowieka:

Czym jest Człowiek? Energią nazywaną przez Nas systemem myślowo-uczuciowym. Wiązka wibracyjna to wiązka tego, co w danej chwili i w danym czasie jest Tobą. Bo przecież Ty żyjąc zmieniasz się, a istniejące w Tobie myśli, uczucia i wyrażane na zewnątrz słowa też są zmienialne167.

Energia Wojtek sugeruje przyrównanie energii do pojęć fizyki współczesnej, choć do końca tego nie pochwala, i podaje wzór na energię168:

E – energia; E1 – energia przekazana; E2 – energia odebrana

V1 – wibracja energii przekazanej; V2 – wibracja energii odebranej

m – masa objętościowa energii

Pojęciem istotowo złączonym z energią jest wibracja. Jak wynika z przekazu Wojtka, te dwa terminy odnoszą się do dwóch różnych aspektów Energii jako inteligentnej osobowości niematerialnej:

[Energia – A.M.] to zanurzanie się w połaciach dobra, miłowania, ciepła, życzliwości, tolerancji itp. To pogłębianie w sobie siły przeżycia, odczuwania.

[Wibracja – A.M.] to budowanie w sobie mocy skuteczności dokonywania tego, czego się pragnie, co nosi się jako pewnik własnego Istnienia169.

Światem rządzą dwie ogromne siły: wibracja i Energia. Energia jest siłą ustanowioną przez niezliczoną ilość cząstek, wirów tworzących z siebie jako wypadkową to, co widzisz, odczuwasz w sobie jako myśl swoją, jako uczucie swoje […]

A wibracja? Powstaje na styku, na polach łączących ze sobą owe wiry, owe cząstki170.

Wibracja jest rdzeniem Energii, źródłem jej myśli i miarą jej siły171.

Energia jest, zgodnie z analizowanymi pismami, zasadniczo zmienna172. Jeżeli jej poziom zaczyna się zmniejszać, konieczne jest podniesienie go. Byt energetyczny może tego dokonać poprzez wcielenie się w materialne ciało ludzkie i doznawanie reakcji emocjonalnych173. Sama materia spełnia zatem istotną rolę w funkcjonowaniu Energii Zaświatowych, które do tego właśnie celu miały ją stworzyć:

PO TO STWORZYLIŚMY MATERIĘ:

Podstawą istnienia materii są wiry energetyczne. Nigdzie w przekazach, poza krótką wzmianką w książce Złota Nić, nie jest napisane, czym właściwie one są. Wywnioskować jednak można, że skoro:

W przypadku Materii możliwe jest takie „spotkanie” się wibracji, które w swoim efekcie DAJE MATERIALNOŚĆ. […]

Jest więc we Wszechświecie duża różnorodność wibracyjna. Od MATERIALNOŚCI poprzez czystą DUCHOWOŚĆ. Od wartości TWARDYCH poprzez Miłość do DUCHA BARWY JASNEJ175.

to wiry byłyby pewną formą istnienia energii. W takiej sytuacji energia i materia stanowiłyby, wg źródeł przekazów, dwa aspekty tej samej całości.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.